تبلیغات
وبلاگ دانشجویان مکانیک 89 دانشگاه آزاد بهبهان
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

وبلاگ دانشجویان مکانیک 89 دانشگاه آزاد بهبهان
 

به وبلاگ دانشجویان مکانیک 89 دانشگاه آزاد بهبهان خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط محمد طیبی

سیستم کنترل سرعت بهینه

 • نیازهای کارکردی

سیستم کنترل سرعت بهینه نمونه ایدثال یک سیستم کنترل حلقه بسته است در شکل 1 این سیستم به صورت نمودار بلوکی بسته است . هدف از به کارگیری این سیستم دادن امکان تنظیم سرعت خودرو به راننده است ،وقتی سیستم کنترل سرعت بهینه فعال شود ،به صورت خودکار سرعت خوردو را ثابت نگه می دارد . این سیستم باید در برابر سرعت خودرو (که اندازه گیری می شود )واکنش نشان می دهد و گاز را مطابق آن تنظیم کند. زمان واکنش این سیستم مهم است تا احساس نشود که موتور دل می زند و سرعت کم و زیاد می شود .

شکل – 1

 در حال حاضرامکانات دیگری نیز در این سیستم گنجانده می شود تا مثلا بتوان با فشردن یک شستی سرعت خودرو را به تدریج کم یا زیاد کرد . بیشتر سیستمهای کنترل سرعت بهینه می توانند آخرین سرعت تنظیمی را به خاطر بسپارند و وقتی راننده یک شستی را فشار می دهد ،سرعت خوردو را به همان اندازه برسانند . به طور خلاصه ، یک سیستم کنترل سرعت بهینه باید بتواند کارهای زیر را انجام دهد ،این سیستم باید بتواند :

 • سرعت خودرو را ،در مقدار مورد نظر تثبیت کند ،
 • سرعت خودرو را طوری حفظ کند که دل زدن به حداقل برسد ،
 • به خودرو امکان تغییر سرعت بدهد ،
 • وقتی ترمز گرفته می شود بلافاصله دست از کنترل سرعت بردارد ،
 • آخرین سرعت تنظیمی را به خاطر بسپارد ،
 • واجد خصیصه های ایمنی باشد .

در ادامه همین بخش در مورد این موضوع ها بحث خواهیم کرد.

 • توصیف سیستم

سیستم کنترل سرعت بهینه از طریق یک کلید اصلی به کار می افتد . این کلید را نیز مغزی سوئیچ کنترل می کند . در بیشتر سیستمهای کنترل سرعت بهینه،وقتی کلید اصلی قطع باشد ،سرعت در حافظه سیستم ثبت نمی شود. حافظه این سیستمها با زدن کلید «تنظیم »برنامه ریزی می شود ،اما این کلید معمولا هنگامی عمل می کند که شرایطی مشابه شرایط زیر فراهم باشد :

 • سرعت خودرو از 40 کیلومتر در ساعت بیشتر باشد ،
 • سرعت خودرو از 200 کیلومتر در ساعت کمتر باشد،
 • آهنگ تغییر سرعت از 8 کیلومتر در ساعت در ثانیه کمتر باشد ،
 • اگر خودرو جعبه دنده خودکار دارد جعبه دنده در حالت «حرکت »باشد ،
 • ترمز یا کلاج گرفته نشده باشد ،
 • دور موتور پایدار باشد .

وقتی این سیستم تنظیم شد و به کار افتاد سرعت خودرو را با تقریب 3 تا 4 کیلومتر در ساعت ثابت نگه می دارد تا پدال ترمز یا کلاج فشرده شود ،کلید «از سرگیری» زده شود یا کلید کنترل اصلی سیستم قطع شود و سیستم وکنترل سرعت بهینه از کار بیفتد . آخرین سرعتی که خودرو با آن حرکت می کرده است در حافظه سیستم ثبت می شود ،مگر اینکه کلید اصلی قطع شده باشد . اگر دوباره به سیستم کنترل سرعت بهینه نیاز پیدا شود ،با فشردن شستی «تنظیم » خودرو و سرعت خود را حفظ می کند و هر گاه شستی «از سرگیری»فشرده شود خودرو شتاب می گیرد تا به سرعت تنظیمی قبل برسد . وقتی خودرو با سرعتی از پیش تنظیم شده در حرکت است ،هرگاه راننده شستی «تنظیم» را فشار دهد و آن را در همین وضعیت نگه دارد ، خودرو شتاب می گیرد تا به سرعت مطلوب برسد و راننده شستی را رها کند . وقتی راننده ،مثلا برای سبقت گرفتن ،گاز بدهد و سرعت خود را از سرعت تنظیمی بالاتر ببرد ،پس از پایان سبقت با رها کردن پدال گاز سرعت خودرو کاهش می یابد تا به مقدار تنظیم شده قبلی برسد .

 • اجزای سیستم کنترل سرعت بهینه

اجزای اصلی یک سیستم متداول برای کنترل سرعت بهینه به شرح زیر است .

کار انداز :

برای کنترل وضعیت گاز از چند روش استفاده می شود در خودروهایی که به سیستم گاز برقی مجهزند سیستم کنترل سرعت بهینه از کارانداز موجود استفاده می کند . برای کنترل کابل گاز از موتور استفاده می شود ،هر چند در بسیاری از موارد نیز می توان از دیافراگمی استفاده کرد که با خلاء کار می کند و به وسیله سه شیر ساده کنترل می شود . این روش در شکل 2 نشان داده شده است . وقتی افزایش سرعت مورد نظر باشد شیر «x» باز می شود و فشار کم منیفولد هوا (بنزین)به یک طرف دیافراگم می رسد . فشار جو در طرف دیگر دیافراگم ،سبب جابجایی دیافراگم و در نتیجه جابجایی دریچه گاز می شود . برای کاهش سرعت شیر «x» بسته و شیر «y»باز می شود و فشار جو در محفظه برقرار می شود . فنر دیافراگم را عقب می راند . اگر هر دو شیر بسته باشند وضعیت دریچه گاز ثابت می ماند . معمولا شیر «x» بسته و شیر«y»باز است . بنابراین در صورت بروز هر نوع عیب برقی ،سیستم کنترل سرعت بهینه درگیر نمی ماند و خلا منیفولد مختل نمی شود . شیر «z» ایمنی بیشتری تامین می کند و با پدالهای ترمز و کلاج کنترل می شود .

شکل – 2

کلید اصلی و چراغ هشدار دهنده

کلید اصلی سیستم کنترل سرعت بهینه یک کلید ساده قطع /وصل است که روی جلوداشبرد ،در جایی که راننده به آسانی به آن دسترسی پیدا کند ،نصب می شود . لامپ هشدار دهنده ممکن است بخشی از این کلید یا بخشی از نمایشگر اسباب های اندازه گیری اصلی باشد تا در میدان دید راننده قرار گیرد .

کلید های «تنظیم» و از «سر گیری»

کلیدهای تنظیم و از سر گیری روی فلکه فرمان یا روی لوله فرمان نصب می شوند . وقتی این کلید ها روی فلکه فرمان نصب شوند برای برقراری اتصال به کلکتور نیاز است .شستی تنظیم سرعت را در حافظه ثبت می کند و می توان از آن برای افزایش سرعت خودرو و سرعت ثبت شده در حافظه نیز استفاده کرد . شستی از سر گیری به خودرو امکان می دهد که به آخرین سرعت تنظیمی برسد ،کار دیگر این شستی از کار انداختن موقتی سیستم کنترل سرعت بهینه است .

کلید ترمز

کلید ترمز بسیار مهم است زیرا ترمز گیری در حالتی که سیستم کنترل سرعت بهینه سعی در حفظ سرعت خودرو دارد خطرناک است . این کلید معمولا از نوع بسیار مرغوب است و به جای کلید چراغ ترمز ،یا به منزله مکمل آن نصب می شود و با حرکت پدال ترمز به کار می افتد . تنظیم این کلید اهمیت دارد .

کلید کلاچ یا جعبه دنده خودکار

کلید کلاچ به صورتی شبیه کلید ترمز نصب می شود . این کلید سیستم کنترل سرعت بهینه را از کار می اندازد،تا در هنگام گرفتن کلاچ دور موتور افزایش نیابد .کلید جعبه دنده خودکار فقط هنگامی به سیستم کنترل سرعت بهینه اجازه فعالیت می دهد که جعبه دنده در وضعیت «حرکت» باشد . هدف از به کارگیری این کلید نیز جلوگیری از افزایش بیش از حد دور موتور در حالتی است که جعبه دنده در دنده های «1» یا «2» است و سیستم کنترل سرعت بهینه تلاش می کند سرعت خودرو را افزایش دهد و به میزان مطلوب برای رانندگی در آزادزاه برساند .

حسگر سرعت

حسگر سرعت در این سیستم غالبا همان حسگری است که سرعت سنج از آن استفاده می کند . در غیر این صورت از انواع مختلف حسگر می توان استفاده کرد که متداول ترین آنها سیگنال پالسی تولید می کند . فرکانس این سیگنال با سرعت خودرو متناسب است .

 • واحد کنترل الکترونیکی و پاسخ سیستم

در شکل 3 نمودار بلوکی واحد کنترل الکترونیکی سیستم کنترل سرعت بهینه نشان داده شده است . بسیاری از سیستمهای کنترل سرعت بهینه با استفاده از روش کنترل تناسبی – انتگرالی کار می کنند . در روش کنترل تناسبی حلقه پسخورد یک سیگنال خطا ایجاد می کند . این سیگنال خطا با اختلاف بین خروجیهای مطلوب و واقعی متناسب است . سرعت خودرو خروجی نهایی یک سیستم کنترل سرعت بهینه است ، اما این خروجی به وضعیت دریچه گاز بستگی دارد که به وسیله کارانداز کنترل می شود .

شکل – 3

 سیستم الکترونیکی باید پس افت بین حرکت دریچه گاز و تغییر سرعت خودرو را نیز به حساب بیاورد .اگر سیستم بیش از اندازه واکنش نشان دهد، سرعت خودرو بیش از حد افزایش می یابد و واکنش بیش از اندازه در جهت دیگر نیز سبب کاهش بیش از حد سرعت خودرو می شود. به عبارتی دیگر سیستم به صورت صحیح میرا نمی شود ( فرو میرا می شود) و نوسان می کند، شبیه فنری در سیستم تعلیق که کمک فنر نداشته باشد. اگر فقط از کنترل تناسبی استفاده شود، سیستم در معرض این مشکل قرار می گیرد و علت آن خطاهای حالت پایا در سیستم است. برای رفع این مشکل در سیستم، کنترلگر انتگرالی نیز می کنجانند. بدین ترتیب سیگنال نهایی مجموع سیگنالهای کنترل تناسبی و انتگرالی است کنترلگر انتگرالی سیگنالی تولید می کند که شیبی صعودی یا نزولی است و سیگنال خطای اصلی متناسب است. با استفاده از کنترل انتگرالی سیگنال خطای نهایی به سمت صفر میل می کند. بنابراین ترکیب این در صورت از کنترل، و وزن دهی به هر یک، ضریب میرایی سیستم کنترل الکترونیکی را تعیین می کند. در شکل 4 اثر ضرایب میرایی مختلف بر سرعت خودرو نشان داده شده است .این چهار نوع پاسخ در مهندسی و الکترونیک شناخته شده اند و می توان با مدل سازی ریاضی آنها پاسخ سیستم را محاسبه کرد .

شکل – 4

روش بالا را می توان با هر دو سیستم الکترونیکی قیاسی و رقمی اجرا کرد . اساس کار یکی است زیرا در هر دو سیستم می توان از سیستمهای کنترل تناسبی و انتگرالی استفاده کرد . پیش از طراحی مدار می توان بعضی مقادیر نظری را به شرح زیر محاسبه کرد :  

 

 (2d

  = G iبهره کنترل انتگرالی 

 = G pبهره کنترل تناسبی

 = w nفرکانس طبیعی سیستم

 = Mجرم خودرو

 = Cضریب اصطکاک (مکانیکی)که به صورت تجربی تعیین می شود

 = dضریب میرایی

 • سیستم وقفی کنترل سرعت  بهینه

در حال حاضر سیستم معمولی کنترل سرعت بهینه تکامل یافته و به درجه بالایی از توانایی کار رسیده است . اما استفاده از این سیستم در بسیاری از جاده های اروپا چندان عملی نیست زیرا در این جاده ها میزان عبور و مرور همواره در تغییر است و غالبا جاده بسیار شلوغ می شود . در بسیاری از موارد راننده ناگزیر می شود برای افزایش یا کاهش سرعت خودرو ،سیستم کنترل سرعت بهینه می تواند ، به صورت خودکار سرعت خودرو را متناسب با وضعیت رفت و آمد سایر خودروها ،تنظیم کند، این سیستم سه هدف اصلی را دنبال می کند :

 • حفض سرعتی که راننده انتخاب کرده است ،
 • فق دادن این سرعت و حفظ فاصله ایمن با خودرو جلویی ،
 • هشدار دادن در صورت وجود خطر تصادف .

در شکل 5 اجزای سیستم وفقی کنترل سرعت بهینه پایه و سیستمهای پیچیده تر نشان داده شده است . اجزای اصلی اضافی عبارتند از حسگر پیشروی و حسگر زاویه فرمان . بدیهی است که حسگر اول اهمیت بیشتری دارد . از اطلاعات مربوط به زاویه فرمان برای تکمیل داده های حسگر پیشروی و ایجاد تمایز بیشتر میان سیگنالهای اعلام خطر و سیگنالهای کاذب استفاده می شود . دو نوع حسگر پیشروی مورد نظر است ؛ نوع اول حسگر پیشروی راداری و نوع دوم حسگر پیشروی لیداری است هر دو نوع حسگر واحدهای فرستنده و گیرنده دارند ؛ در سیستم راداری از سیگنالهای میکروویو با فرکانسی در حدود 35 گیگا هرتزاستفاده می شود. براساس زمان بازتاب این حسگر فاصله تا خودروی جلویی تعیین می شود . در حسگر لیداری از یک دیود لیزری یرای تولید سیگنال های نور فروسرخ استفاده می شود و بازتاب این سیگتالها را به وسیله دیود نوری آشکار سازی می کنند . این دو نوع حسگر مزایا و معایبی دارند . باران و مه بر سیستم راداری تاثیر نمی گذارد ،اما لیدار با شناسایی بازتابگرهای استاندارد عقب خودرو جلویی می تواند به شیوه گزینشی عمل کند رادار می تواند از پل ها ،درختها ،تیر های برق و سایر اشیایی که معمولا در کنار جاده یافت می شوند بازتاب های قوی تولید کند . سیستم راداری به سبب بازتاب های چند مسیره ،ممکن است با برنگشتن سیگنال نیز مواجه شود . در شرایط آب و هوایی ایده ال ،به نظر می رسد که سیستم لیداری بهتر باشد ،اما با تغییر وضع آب و هوا ،سیستم لیداری اعتماد پذیری خود را از دست می دهد . با هر یک از این دو حسگر ،بهتر است از پرتوی استفاده شود که واگرایی آن در هر یک از امتداهای عمودی و افقی در حدود 2.5 درجه باشد در زمان نگارش این کتاب هر دو حسگر هنوز در مرحله تکمیل بودند . یکی از نکات مهم آن است که سیگنالهای خودروهای دیگری که مجهز به این سیستم اند ،نباید سبب بروز خطا شود .

شکل – 5

اساسا سیستم وفقی کنترل سرعت بهینه همانند سیستم معمولی کنترل سرعت بهینه کار می کنند ، اما وقتی سیگنال حسگر پیشروی مانعی را در برابر خودرو آشکار سازی می کند ،سرعت خودرو کاهش می یابد . اگر سیستم نتواند صرفا با تغییر وضعیت دریچه گاز فاصله بهینه تا خودروی جلویی را تامین کند  به راننده هشدار می دهد . سیستمهای پیچیده تر می توانند کنترل جعبه دنده و ترمز ها رانیز در اختیار بگیرند ،اما این سیستم ،اگر چه بسیار نوید بخش است ،هنوز در مرحله اولیه تکمیل است . یاداوری این نکته نیز بجاست که هدف از طراحی سیستم وفقی کنترل سرعت بهینه کاستن از بار راننده است ،نه کنترل کامل خودرو .

 

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط محمد طیبی

 

عیب یابی سنسورهای خودرو از روی شکل ظاهری

سنسور دور موتور:
1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به
ECU
برای پاشش سوخت
2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین.
3- ایجاد حالت
CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین.
4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص.

سنسور فشار هوای ورودی:
در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود
ECU اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند.

سنسور دمای هوای ورودی به موتور:
با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.

سنسور دمای اب:
1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد.

حالا چرا بد کار کردن این سنسور چرا باعث بروز این مشکلات میشود؟
برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و
ECU
میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود. حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟

1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.

سنسور سرعت خودرو:
با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد.

سنسور دریچه گاز:
1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص.
2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد.

سنسور فشار گاز کولر:
با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود.

سنسور اینرسی:
این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد..
اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق
ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود.
در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود.
در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد.
اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط
BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود.

سنسور ضربه:
در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم.
با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید.

سنسور اکسیژن:
تنها راه تشخیص این سنسور استفاده از دستگاه های تست الایندگی خودرو میباشد.

انژکتور ها:
این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود.
که برای تشخیص خرابی اون اگر هر انژکتوری رو کشیدید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد.

گرمکن هوزینگ دریچه گاز:
نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن مسیر دریچه گاز وجلوگیری از یخزدگی ان.
برای عیب یابی این قطعه باید گفت که تا حدودی شبیه استپ میباشد که بدین صورت است مانی که خودرو سرد میباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشین خاموش میشه. اما زمانی که ماشین گرم بشه دیگه خرابی قطعه به چشم نمیاید و باید خاموش شدن ماشین رو در سایر قطعات جستجو کنید.

پمپ بنزین:
با خراب شدن این قطعه
1-خودرو روشن نمیشود.
2-در سربالایی ها هنگام شتاب گیری و همچنین در سرعت های بالا ماشین بد کار میکند و ریپ میزند. باید توجه داشت که این مورد می تواند از گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین باشد.

کویل دوبل:
این قطعه کار افزایش ولتاژ رو بر عهده دارد.
با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم:

1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه.
2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود. که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون در سنسور دور موتور کلا موتور روشن نمیشود. پس این رو به خاطر بسپارید.

خرابی استپ:
1-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز
2-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو.
3- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو.
4-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 مهر 1391 توسط میلاد قاسمپور
باسلام.
باتوجه به تغییر گرایش دوستان به سایر رشته های مکانیک از جمله مکانیک سیالات و مکانیک جامدات اینجانب رسما اعلام میکنم این وبلاگ بسته شد.
جهت عیب یابی 206 همچنان پاسخگوی شما از طریق ایمیل و آی دی خودم:gh_milad_70@yahoo.com هستم
باتشکر
قاسمپور91/07/02
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 تیر 1391 توسط میلاد قاسمپور

طلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ورودی دوره های كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال1391 (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی )

1391/04/06

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدین‌وسیله‌ به‌ اطلاع‌ كلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون ورودی دوره های كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال1391 (دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی ) می رساند، به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آندسته از داوطلبانی كه تاكنون برای ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده كه.به یكی از دو روش ذیل بتوانند برای ثبت نام اقدام نمایند.
الف-روش اول پرداخت اینترنتی:
در این روش داوطلبان می توانند به وسیله كارتهای عضو شبكه بانكی شتاب كه پرداخت الكترونیكی آنها فعال می باشد تا پایان روز پنجشنبه 8/4/91 با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت وجه ثبت نامی (مبلغ 000/115 ریال) نسبت به دریافت اطلاعات كارت اعتباری اقدام و سپس با اطلاعات كارت اعتباری (شماره پرونده و رمز ورود) به بخش ثبت نام در آزمون مراجعه و نسبت به تكمیل تقاضا نامه ثبت نامی اقدام كنند ضمناً داوطلبانی كه علاقه مند به شركت در پذیرش رشته های دانشگاه آزاد اسلامی می باشند لازم است علاوه برمبلغ فوق با پرداخت اینترنتی مبلغ 000/115 ریال اطلاعات كارت اعتباری علاقه مندی به دانشگاه آزاد اسلامی را نیز دریافت و در بخش مربوط به ثبت نام عمل نمایند.
ب-روش دوم از طریق مراجعه به دفاتر پستی:
با همكاری كه با شركت پست جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است ترتیبی اتخاذ گردیده كه :  
1- در روزهای چهار شنبه 7/4/91 و پنج‌شنبه 8/4/91 منحصراً در باجه های مركزی شهرستانهای مختلف كشور (بجز شهرستان تهران كه به شرح بند 2 ذیل خواهد بود) از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 19 هریك از روزهای مذكور،  نسبت به توزیع مدارك ثبت نام اینترنتی اقدام گردد.
2- در شهرستان تهران از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه 7/4/91 تا ساعت 19 روز پنج‌شنبه 8/4/91 منحصراً در مناطق پستی11، 13 ،14،  15، 16 ، 17، 18 و 19 نسبت به توزیع مدارك ثبت نام اینترنتی داوطلبان داوطلبان متقاضی ثبت نام، اقدام شود.
لازم به ذكر است داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون مذكور كه كارت اعتباری ثبت نام اینترنتی را تا تاریخ 8/4/91 از دفاتر پستی دریافت می‌دارند، می توانند تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 8/4/91 با مراجعه به نشانی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور(
www.Sanjesh.orgنسبت به ثبت نام اینترنتی در آزمون مذكور اقدام نمایند
در خاتمه به اطلاع می رساند آن دسته از داوطلبانی كه درزمان مقرر، نسبت به ثبت نام خود اقدام نموده  و یا نمایند، می توانند به منظور اطمینان از اطلاعات ثبت نامی خود به سیستم ویرایش اطلاعات ثبت نامی كه حد اكثر تا تاریخ 9/4/91  برروی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی :www.sanjesh.org قرار دارد،مراجعه و پس از مشاهده اطلاعات ثبت نامی ، در صورت لزوم نسبت به ویرایش اطلاعات براساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام نمایند و از هرگونه اقدام دیگری ( مراجعه حضوری ارسال درخواست پستی و یا الكترونیكی ، تماس تلفنی و.....) اكیدا خودداری نمایند ،كه به هیچ عنوان به درخواست آنان عمل نخواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391 توسط میلاد قاسمپور

 

 ادامه مطلب

طبقه بندی: آموزش، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشت 1391 توسط میلاد قاسمپور
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 فروردین 1391 توسط میلاد قاسمپور

مرسدس بنز رویای همیشگی رانندگی بدون لمس فرمان را تحقق بخشید! در یکی از غرفه های نمایشگاه CES 2012 که اخیراً درشهر لاس وگاس ایالات متحده امریکا برگزار گردید، بازدیدکنندگان امکان مشاهده بخش های اصلی خودرو جدید مرسدس بنز شامل صندلی و شیشه ی جلو، داشبورد و فرمان را پیدا کردند. در کنار طراحی فوق العاده جذاب محیط داخلی، آنچه نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد، به حقیقت پیوستن رویای رانندگی بدون لمس فرمان بود.توضیحات بیشتر به همراه گالری تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده کنید.


این اتاق جدید که DICE (تجربه پویا و بصری کنترل خودرو) نام دارد محصول جدید مرسدس بنز است. بدین ترتیب راننده قادر است تنها با حرکت دادن دست و بدون لمس فرمان، خودرو را هدایت نماید. این همان رویایی است که می توانید در آرشیو فیلم های کلاسیک علمی تخیلی بیابیدشان و اکنون متخصصان مرسدس بنز آن را عملی کرده اند.


اگر می خواهید در تجربه ی این رویای حقیقی سهمی داشته باشید کافی است به فیلم و تصاویر ضمیمه نگاهی بیاندازید و در ادامه مقاله با ما همراه باشید


برای آشنایی رانندگان تازه کار یک رابط نرم افزاری قسمتهای گوناگون و نحوه ی هدایت خودرو را شرح می دهد؛ البته برای این منظور لازم است به یکی از زبانهای زنده دنیا آشنا باشید.

در فایل ویدئویی که در ادامه آمده، مشاهده خواهید کرد که چطور می توان با حرکت دادن دست در مقابل داشبورد، گزینه های مختلف را از بین منوها دلخواه انتخاب کرد. از اینها گذشته به نظر می آید هوش مصنوعی که در رایانه مرکزی خودرو تعبیه شده است، امکانات بیشتری برای هدایت راحت تر خودرو محیا نموده است.


در ابتدای امر، کار کردن با این سیستم قدری دشوار به نظر می رسد. چراکه فن آوری حسگرهای موجود در آن هنوز به تکامل نرسیده اند. ولی با این وجود نمی توان این واقعیت را منکر شد که هدایت خودرو به این سبک و سیاق بسیار جذاب، ساده و خلاقانه است.

در محیط داشبورد می توانید به منوها، شبکه های اجتماعی، نقشه و سایر موارد دسترسی داشته باشید. شیشه جلو در این فن آوری، تلفیقی است از صفحه نمایش هوشمند و شیشه های معمولی. بنابراین هم قادرید از راهنمای مسیریاب مناسب بهره ببرید، و هم از نام و مشخصات مراکز مهم شهر مطلع شوید و جالب تر از همه، تماس های تلفنی با ظاهر شدن چهره فرد تماس گیرنده برروی شیشه خودرو همراه می شوند. در صورت تمایل می توانید برای ایمنی بیشتر در رانندگی تمامی این امکانات را در محیط داشبورد هوشمند خودرو خلاصه نمایید.

اگر مشتاق به رانندگی به این شیوه نوین شده اید، قدری شکیبایی پیشه کنید! به نظر نمی رسد با وجود استانداردهای ایمنی سفت و سخت موجود حداقل تا چند سال آینده خبری از چنین خودروهایی در خیابانها نباشد، به خصوص اینکه شیشه جلوی این خودرو مشخصا حواس راننده را پرت می کند و نمی توان مطمئن بود از سد استانداردهای خودروها و قوانین راهنمایی و رانندگی به سادگی عبور کند. به هر حال، باید از کارشناسان متشکر باشیم که یکی از رویاهای قدیمی آدمی را تحقق بخشیده و رنگ واقعیت به آن بخشیده اند

طبقه بندی: معرفی تازه های خودروسازی ایران وجهان، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 فروردین 1391 توسط میلاد قاسمپور

در ساخت نسل آینده ی سری 7 BMW از الیاف فیبر کربن استفاده خواهد شد. کلوس دارگر ( Klaus Draeger ) به مجله ی بریتانیایی اتوکار گفت:نسل آینده ی سری 7 دربرگیرنده ی مجموعه ای از ویژگی های جدید خواهد بود . فیبر کربن با آلومینیوم و قطعات فلزی ترکیب خواهد شد. بدین ترتیب BMW اولین شرکتی خواهد بود که در خودرو های لوکس از فیبر مواد سبک استفاده میکند. نسل جدید سری 7 در سال 2015 منتشر خواهد شد.

 

ترجمه و گردآوری: FPS

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 19 فروردین 1391 توسط میلاد قاسمپور

مدتهاست که در کشورمان به لطف همسایگی با کشورهایی مثل امارات، شاهد تردد خودروهای عجیب، لوکس و روز دنیا هستیم. نمایندگی هایی  کمپانی های بزرگ خودروسازی دنیا که در ایران به هزاران دلیل معقول و نامعقول نتوانستند موفق باشند چگونه در کشور کوچکی مثل امارات تبدیل به بزرگترین قطب اقتصادی کمپانی های تولید کننده خودرو می شوند ؟


برای مثال شرکتی با نام پرشیا خودرو در ایران فعالیت خودر را آغاز کرد تا تنها نماینده وارد کننده محصولات BMW به ایران باشد، اما فعالیت محدود و برخی قوانین دست و پا گیر دست به دست هم دادند تا آنجا که شاید شما نام این شرکت را هم نشنیده باشید.

حالا خبری منتشر شده است که BMW بزرگترین نمایشگاه(ShowRoom) خود را در ابوظبی افتتاح کرده است ;حالا این کجا و آن کجا ...

شرکت ابوظبی موتور سال پیش قسمت رولزرویس خود را افتتاح کرد و امسال مفتخر است تا با افتتاح بزرگرتین نمایشگاه BMW در مرکز امارات در 14 فوریه در سالن VIP خود جشنی با شکوه برگزار کند.

این جشن که با حضور هزار نفر از قبیل شیخ های عرب، مهمانان ویژه BMW، خوانندگان مطرح لبنانی ، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

خودروهایی در شان این مهمانان در این مراسم به نمایش در آمد که لیست آن به خودی خود اقوا کننده است .

سری3 مدل 2012، سری1 مدل 2012، BMW Alpina، مینی کوپر رودستر، رولزرویس گوستEWB، BMW 3.0CSL، سری کاملی از موتور سیکلت های BMW و یک مهمان ویژه BMW vision Efficient Dynamic که بازیگر نقش اول صنعت فیلم ماموریت غیرممکن 4 بوه است.

شاید افتتاح این مجموعه نویدی بر وعده های BMW است که می خواهد سالانه ۹%فروش خود را در امارات افزایش دهد.

امسال یکی از پرکارترین و پردرآمدترین سال های این ابر خودروساز آلمانی است. فروش بیش از 18000 خودرو که 48% سهم خاورمیانه مختص امارت متحده عربی می باشد.

ای کاش ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود هم اکنون در این مقام بود و .... ای کاش های دیگر .ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 18 فروردین 1391 توسط میلاد قاسمپور

لکسس باز هم در چهارمین سال پیاپی توانست جایزه بهترین خدمات به مشتریان را از نگاه مشتریان از آن خود کند. این پانزدهمین جایزه ایست که لکسس از J.D. Power دریافت می کند.

رضایت مشتریان از محصولات لکسس و خدمات پس از فروش آن سالهاست که تبدیل به یک الگوی دست نیافتنی برای سایر شرکتها شده است. نتایج این تحقیق از نظرسنجی از حدود 84 هزار مشتری و خریدار خودرو صورت گرفته است. در نهایت لکسس با امتیاز 861 از 1000 امتیاز بالاترین مقام را در بین خودروهای لوکس و سایر انواع تولید انبوه از آن خود نمود.
مقام دوم به کادیلاک تعلق گرفت و جاگوار در مکان سوم، آکورا چهارم و پورشه در جای پنجم ایستادند.


جالب اینکه آئودی در بین خودروهای لوکس امتیازی زیر متوسط بدست آورد همانگونه که مرسدس بنز، اینفینیتی، لینکلن، بی ام و، ولوو و لندروور چنین امتیاز ضعیفی را از آن خود کردند!
همچنین این آمار نشان می دهد که مراجعات برای سرویس نسبت به مراجعات برای تعمیر حدود 72 درصد می باشد که در سال گذشته 63 بوده است و این نشان از افزایش کیفیت خودروها دارد. فکر می کنید مقام آخر این جدول اگر در رده بندی کیفی خودروهای داخلی که توسط استاندارد ایران اعلام می شود، شرکت کند، چه مقامی را بدست می آورد؟ خوب یا خیلی خوب؟

طبقه بندی: اخبار، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1391 توسط میلاد قاسمپور
تیم InsideLine در فیلمی که به تازگی منتشر کرده، در قالب یک Track Test به بررسی Hyundai Azera 2012 پرداخته است. این خودرو که با نام Grandeur نیز شناخته شده است مدتی است که مهمان خیابانهای کشورمان شده و روزانه شاهد تردد این خودروها هستیم. در ادامه شما را به دیدن این تست دعوت میکنم. (کیفیت HD)دانلود با کیفیت HD
حجم: 19.7MB
http://dl.maxspeed.ir/VIDS/(Maxspeed.IR)-2012%20Hyundai%20Azera%20Track%20Test%20Video-Inside%20Line.zip

پسورد: www.maxspeed.ir
ادامه مطلب

طبقه بندی: دانلود، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 فروردین 1391 توسط میلاد قاسمپور

سلام دوستان سال نو رو به تمامی همکلاسی ها و دانشجویان و همشهریان عزیز تبریک میگم.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 بهمن 1390 توسط میلاد قاسمپور
بعد از یه مدت طولانی سلام!!!!
دراین پست قصد دارم دو خودرو تیبا و رانا رو مقایسه کنم.
موفق باشید

           
      مقایسه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 آذر 1390 توسط میلاد قاسمپور
سلام بچه ها!
خوبین؟چه خبرا؟هوا چقد سرد شده!بقول شاعر:هوا بس ناجوانمردانه سرد است!!!
نبودم یمدته!
کنکور کارشناسی هم که 25 تموم شد رفت پی کارش تا اعلام نتایج باید صبر کرد...
تو سطح دانشگاه هم که نمایشگاه ها زیاد شده...نمایشگاه علوم دامی هم که کنار دانشکده مامایی دایره..امروز افتتاحیه بود...
قرار بود برم صحبت کنم گروه مکانیک دانشگاه هم یه نمایشگاه بزنه که بنا به دلایلی که بعضی از دانشجویان عزیز مطرح کردند منصرف شدم.
امتحان پایان ترم کارگاه سوخت رسانی هم که فردا یعنی 5شنبه!
امتحان پایان ترم نقشه کشی استاد عبائی باقری با کامپیوتر هم که روز شنبس...
جریمه ها هم که از یکم 10-20 وشاید هزار برابر شه!!!
مواظب باشید تند نرونین!چراغ قرمز رد کنین 90 تومن باید پیاده شین!!!
امشبم شب یلداس....پیشنهاد میکنم این شبو تنهایی نگذرونین...فرصت هایی توزندگی هست که با یه اشتباه کوچیک از بین میره و تباه میشه...حداقل یه امشبو بخاطر اونی که دوسش دارین کدورت ها رو کنار گذاشته وشاد باشین...درسته همش یه چند دقیقه بیشتره ولی خوب...واسه همین چند دقیقه ای هم که بیشتره باید جشن گرفت...
خوب...کجابودیم؟!آهان...
حقیقتش هندونه من ندیدم که بخرم...شما خریدین به یاد منم یه تیکه بخورین...شیرین کام باشین...
تو هرجای ایران یه رسمی هست...تو بهبهان هم زیاد اطلاعی ندارم...شاید دوستان بدونن...
نوشته شده در تاریخ جمعه 11 آذر 1390 توسط میلاد قاسمپوربازم سلام...
کم کم باید اماده شیم واسه امتحانات...
آزمایشگاه فیزیک حرارت آقای دانا هم که 26 آذر امتحانشه..
کنکور کارشناسی هم که نزدیک...10-15روز دیگه....
محرم هم شروع شده هر کی میره محله خودش عزاداری...قبول باشه انشالله...
خط ها هم که اینروزا قربونش برم مثل دل زلیخواه قاتی کرده..فک کنم دارن اپراتورا رو میشورن
قرار بود ترم 1 با بچه ها یه گردش بریم که بروبچ هی گفتن جمعه این هفته میریم و به قول شاعر معروف:شاید این جمعه بیاید...!!!!
اصولا منم مشغول درسم اندک وقتی هم که دارم صرف این وبلاگ میکنم...
شنیدم برخی از دوستان هم ازدواج کردند که بهشون تبریک میگم....
چند تا از دانشجویان دانشگاه هم در حادثه سیل فوت کردند که به خانوادهاشون تسلیت میگم.

بریم روی بحث اصلی:
-ایساکو واسه بار چهارم رکورد فروش زد!!!!تازه لوح تقدیر هم دادن!!!یکی نیست بگه تا جنس ضعیف نباشه که خراب شه مگه میشه رکورد فروش زد؟؟!!!!من بودم درشو تخته میکردم!!!!
-موتور ملی توربو شارژ هم مراحل تست خودشو تموم کرده و میگن رضایت بخش بوده و اواخر امسال وارد بازار میشه و روی سورن ای ال ایکس نصب و در پروژه های بعدی روی دنا نصب میشه
-پارس ال ایکس هم اومد که همون پارس ساله فقط با موتور 206 تیپ 5 یاهمونTU5
-راستی دوستان خیلی سوال میکنن در مورد گیربکس پارس اتوماتیک عزیزان دقت کنید گیربکس پارس اتوماتیک با206 تیپ 6فرق داره یعنی تو 206 حالت دستی داریم و لی تو پارس نه...گیربکس پارس همون گیربکس تیپ4 هستش که تو ایران فقط فقک کنم 1 سری تولید شد.

همین دیگه....
طبقه بندی: اخبار، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:3)      1   2   3  

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ